Klavírista Igor Ardašev pokračuje ve své úspěšné spolupráci s Národní orchestrem Malty

V lednu letošního roku byl  Igor Ardašev znovu pozván jako sólista k Národnímu orchestru Malty. Společně s dirigentem Michaelem Lausem a dalšími dvěma sólisty – Carminem Laurim (housle) a Matsem Rondinem (cello) provedli s mimořádným nasazením a ohlasem Beethovenův Trojkoncert. Publikum v zaplněném sále MCC Středomořského konferenčního centra ocenilo jejích výkony  obrovskými ovacemi, a ty neustávaly ani po skončení přídavku, kterým byl úryvek z  Haydnova Tria č.1 G dur. Koncert se konal za přítomnosti prezidenta Malty a ministra kultury Malty.

detail


 
Θ Zavřít okno