Wallingerovo kvarteto

Špičkový soubor oceněný na mnoha domácích (čestné uznání Pražského jara, 1.cena ze soutěže Beethovenův Hradec) i zahraničních soutěžích (Prix Espace 2 a uznání ze soutěže v Evianu). Od svého vzniku v roce 1986 má za sebou bohatou koncertní činnost v zemích Evropy, Ameriky a Afriky. Je známé nejen skvělou interpretací klasického repertoáru, ale i častým uváděním skladeb současných českých i evropských skladatelů.

 

 

KONTAKT

Marie Keprtová
tel.: +420 543 420 960 (51)

mobil: +420 724 517 301
e-mail: keprtova@arskoncert.cz

 

více informací

Tisk
© Petr Tejkal 2024
Komorní soubory
ARS/KONCERT, spol. s r.o., Grohova 32, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 543 420 951, fax: +420 543 422 950, e-mail: ars@arskoncert.cz, www.arskoncert.cz