Český filharmonický sbor Brno

"Český filharmonický sbor Brno je vynikající a skutečně dosahuje prvotřídní kvality."

Christoph Eshenbach, dirigent

 

"Po všech mých zkušenostech doma i v cizině, po mnoha koncertech v různých částech světa zcela zodpovědně a s plným přesvědčením prohlašuji, že Český filharmonický sbor Brno je v současnosti jednoznačně nejlepší sbor v České republice a jeden z nejlepších sborů Evropy. Vaše účast na prvotřídních scénách a pódiích, špičkových festivalech a prestižních koncertech, spolupráce s nejlepšími orchestry a dirigenty je dokladem kvality.
Jsem hrdý na to, že tento sbor má svůj domov v Brně."
Petr Altrichter – ex-šéfdirigent Filharmonie Brno

 

"... Český filharmonický sbor Brno provedl skutečnou demonstraci umění zpěvu. Od nejčistších pianissim až po hrdinná fortissima, český sbor ukázal hudební cítění vzácné

kvality..."


"... výborný Český filharmonický sbor Brno začal zpívat rozkošné a cappellové Ukvalské písně. Po přestávce se tento kvalitní sbor vrátil s London Philharmonic Orchestra, slovenskými sólisty a nově vystavěnými varhanami, aby společně podali střechu zdvihající provedení Janáčkova mistrovského díla, Glagolské mše. Orchestr se překonával, sbor byl tak báječný, jak si jen člověk mohl přát, sólisté akorát a varhanní sólo... omračující! To byla hudba! To bylo představení! Děkujeme, děkujeme, Maestro Masur. Šli jsme domů s pocitem, že svět je v pořádku, byť třeba jen na chvíli."

 

KONTAKT
Hana Svobodová
tel.: +420 543 420 951 (53)
mobil: +420 602 763 905
e-mail: svobodova@arskoncert.cz

více informací

Tisk
© Petr Tejkal 2023
Sbory, vokální soubory
ARS/KONCERT, spol. s r.o., Grohova 32, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 543 420 951, fax: +420 543 422 950, e-mail: ars@arskoncert.cz, www.arskoncert.cz