Eva Dřízgová-Jirušová

soprán

Eva Dřízgová-Jirušová je přední sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a stálým hostem Národního divadla, Státní opery Praha a Janáčkovy opery v Brně. Je dvojnásobnou držitelkou ceny Thálie. Její mimořádné hlasové a muzikální dispozice ji přivedly ke spolupráci s předními orchestry a festivaly v tuzemsku i v zahraničí. Systematicky se věnuje písňové tvorbě..

 

 

KONTAKT
Jaroslav Kocurek
tel.: +420 543 420 951 (961)
mobil: +420 724 372 755
e-mail: kocurek@arskoncert.cz

 

Tisk
© Petr Tejkal 2024
Soprán
ARS/KONCERT, spol. s r.o., Grohova 32, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 543 420 951, fax: +420 543 422 950, e-mail: ars@arskoncert.cz, www.arskoncert.cz