PhilHarmonia Octet

 

A New Approach Ensemble

 

 

PhilHarmonia Octet vznikl z iniciativy Viléma Veverky a Václava Vonáška. Jejich záměrem bylo vytvořit soubor z nejlepších českých hráčů současnosti, který by konfrontoval domácí hudebně interpretační tradici s moderními evropskými styly a trendy. Cílem souboru je obohacení české hudební scény, rozšíření repertoáru a posunutí stávajícího interpretačního standardu. Členové souboru jsou laureáty mezinárodních soutěží, absolventy zahraničního studia, respektive členy předních českých orchestrů. Zároveň se každý z nich cíleně věnuje sólové hře, což je příznačné pro nejlepší světové ansámbly tohoto druhu.

Název souboru lze chápat dvojím způsobem: Původním významem slova „filharmonie" - záliba v souzvuku, a pojmem „harmonie", používaný pro tento druh souborů od doby klasicismu.

Repertoárový záběr PhilHarmonia Octetu sleduje vyhraněnou interpretací proměny hudební řečí v průběhu čtyř století, tedy od 2. poloviny 18. století do počátku 3. tisíciletí.

 

 

Členové PhilHarmonia Octetu:

 

Vilém Veverka, Jan Thuri – hoboje
Irvin Venyš, Karel Dohnal – klarinety
Ondřej Vrabec, Přemysl Vojta – lesní rohy
Václav Vonášek, Martin Petrák – fagoty

 

 

 


Tisk
© Petr Tejkal 2023
Komorní soubory
ARS/KONCERT, spol. s r.o., Grohova 32, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 543 420 951, fax: +420 543 422 950, e-mail: ars@arskoncert.cz, www.arskoncert.cz