Emil Drápela klarinet

 

Emil Drápela je jedním z předních českých klarinetistů, všestranně zaměřeným na sólistickou, komorní i orchestrální hru. Zdaleka není obvyklé, aby frekventovaný orchestrální hráč byl zároveň sólistou s bohatou koncertní praxí a vyhledávaným komorním umělcem.


Hře na klarinet se věnuje od svých dvanácti let. Vystudoval nejprve konzervatoř v Brně u prof. Antonína Doležala a poté Janáčkovu akademii múzických umění v Brně u doc. Valtera Vítka. Od roku 1981 je zaměstnán jako sóloklarinetista Filharmonie Brno. V roce 1986 získal titul laureáta Interpretační soutěže ČSSR v Chomutově.


Emil Drápela je sólistou s bohatou interpretační praxí. Dosud sólově vystoupil kromě České republiky ve dvanácti evropských zemích (v Německu, Rakousku, Španělsku, Itálii, Holandsku, Dánsku, Belgii, Francii, Velké Británii, Finsku, Polsku a na Slovensku. Byl hostem řady mezinárodních hudebních festivalů (Sevilla, Valladolid, Vallonský festival v Belgii, Rotterdam, Drážďany, Vídeň, Pražský podzim, Pražské premiéry, Moravský podzim v Brně, Bratislavské hudobné slávnosti, Janáčkův máj v Ostravě, Hudební slavnosti Emy Destinnové v Českých Budějovicích a další).


Kromě sólové spolupráce (doposud převážně s českými orchestry) vystupuje Emil Drápela doma i v zahraničí na samostatných sólových recitálech za klavírní spolupráce své manželky Dany Drápelové, docentky JAMU Brno.

Emil Drápela je rovněž vyhledávaným a velmi frekventovaným komorním hráčem. Od roku 1982 je členem Filharmonického dechového tria (hoboj-klarinet-fagot), od roku 1992 členem souboru Sonata a tre (housle-klarinet-klavír) a od roku 2003 členem dechového kvinteta Phoenix. Jmenované komorní soubory se ve svém oboru řadí k české interpretační špičce. Kromě toho je Drápela od roku 1991 uměleckým vedoucím dechového okteta Harmonie brněnských filharmoniků, specializujícím se na období hudebního klasicismu. Klarinetista často spolupracuje s českými i zahraničními smyčcovými kvartety. Velmi významná je jeho patnáctiletá sólová spolupráce s Českými komorními sólisty.

 

Drápelovy nahrávky pro Český rozhlas zahrnují dnes již 200 titulů sólové a komorní klarinetové literatury. Ojedinělým počinem je stále pokračující série nahrávek klasických světových a českých klarinetových koncertů 18.–19. století, z nichž některé klarinetista sám objevil ve starých archivech, spartoval a poté nahrál v novodobé premiéře. Kromě toho je Drápelovo interpretační umění zachyceno na řadě CD.


Nedílnou součástí Drápelova repertoáru je soudobá hudba; v premiéře provedl nebo nahrál desítky sólových i komorních skladeb soudobých českých i světových autorů. Účinkoval na mnohých festivalech a přehlídkách současné tvorby.

 


Tisk
© Petr Tejkal 2023
Instrumentalisté
ARS/KONCERT, spol. s r.o., Grohova 32, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 543 420 951, fax: +420 543 422 950, e-mail: ars@arskoncert.cz, www.arskoncert.cz