Emil Drápela klarinet

 

Klarinetista Emil Drápela patří dlouhodobě k nejlepším hráčům filharmonie a jako sólista se před ní objevuje právem. Členové orchestrů nebývají žádná „béčka" a oproti profesionálním sólistům mívají výhodu perfektní souhry s orchestrem a ukázněného projevu bez excesů...Také Drápela nezůstal v Mozartově klarinetovém koncertu této přednosti mnoho dlužen. Po muzikantské stránce byl perfektně připraven. Historicky poučená interpretace je u nás stále otázkou osobních preferencí: Drápela ve výrazu a frázování volí zažitý romantický přístup s převažujícím důrazem na autonomní nosnou melodickou linku, proto v jeho podání vyzněla nejpůsobivěji pomalá věta.

Harmonie 12/2005

 

 

Klarinetista Emil Drápela, který se již léta zasazuje o renesanci dobře se poslouchajícího Koncertu Es dur Leopolda Koželuha, v jeho sólovém partu tradičně opět přesvědčil, že je mistrem svého nástroje po všech stránkách.

Rovnost 22.10.2003

 

 

První klarinetista Státní filharmonie Brno Emil Drápela je činný jako sólista a člen několika komorních souborů. Čtvrtečním vystoupením dokázal, že interpretačně zraje - základnu technické virtuozity a lahodného tónu rozvíjí přesvědčivým niterným muzikantstvím. Vykonal záslužný čin i po stránce badatelské; objevil a připravil k provedení osobitý klarinetový koncert e moll Františka Vincence Kramáře-Krommera, nahrál jej s brněnskou filharmonií a Leošem Svárovským pro Český rozhlas, a nyní jej v koncertní premiéře představil publiku v Brně.

Rovnost 17. 2. 2002

 

 

Carl Stamitz´ Klarinettenkonzerte sind die Entdeckung der letzten Jahrzehnte, Werke, die von unermüdlich böhmischem Musiziergeist künden und den Solisten viel Können abverlangen. Emil Drápela, der erste Klarinettist des Gastorchesters, adelte mit Musikalität, seinen technischen Fähigkeiten und der tonlichen Qualität das 12. Konzert in Es dur. Behutsam zeichnete er die Linien der Kompositionen nach, gab ihnen Subtilität und die nötige virtuose Ausschmückung. Das war eine Freude zu hören, wie denn der Konzertabend überhaupt eine erfreuliche Wiederbegegnung wurde.

Neue Westfälische Zeitung 23. 11. 2000

 

 

 

Tisk
© Petr Tejkal 2024
Instrumentalisté
ARS/KONCERT, spol. s r.o., Grohova 32, 602 00 Brno, Česká republika
tel: +420 543 420 951, fax: +420 543 422 950, e-mail: ars@arskoncert.cz, www.arskoncert.cz