Úvodní stránka


Orchestr mladých Evropské unie (EUYO – European Union Youth Orchestra) je jedním z nejdynamičtějších a nejprestižnějších orchestrů světa. V orchestru, který překračuje kulturní hranice a vystupuje po celém světě koncertují pod vedením světově proslulých dirigentů nejtalentovanější hudebníci z 28 zemí Evropské unie. Orchestr mladých Evropské unie získal díky spojení vysokých nároků na jednotlivé hudebníky s renomovaným vedením zkušených dirigentů pověst vynikajícího hudebního tělesa a vzdělávacího centra mladých hudebníků. Úroveň jeho vystoupení snese srovnání s nejprestižnějšími orchestry světa.

Orchestr mladých Evropské unie je podporován programem Evropské unie „Podpora pro organizace působící na evropské úrovni v oblasti kultury“ a rovněž vládami 28 členských zemí EU. EUYO si také velmi váží podpory ze strany rezidenčních hostitelů před jednotlivými turné, jakož i podpory ze strany korporátních sponzorů, trustů, nadací a individuálních donátorů, bez kterých by nebylo možné pokračovat v této důležité a průkopnické činnosti.


© Petr Tejkal 2008