PROLOG

Orchestr mladých Evropské unie (EUYO – European Union Youth Orchestra) je jedním z nejdynamičtějších a nejprestižnějších orchestrů světa. V orchestru, který překračuje kulturní hranice a vystupuje po celém světě, koncertují pod vedením světově proslulých dirigentů nejtalentovanější hudebníci z 28 zemí Evropské unie. Orchestr mladých Evropské unie získal díky spojení vysokých nároků na jednotlivé hudebníky s renomovaným vedením zkušených dirigentů pověst vynikajícího hudebního tělesa a vzdělávacího centra mladých hudebníků. Úroveň jeho vystoupení snese srovnání s nejprestižnějšími orchestry světa.
Orchestr mladých Evropské unie je podporován programem Evropské unie „Creative Europe“ a rovněž vládami 28 členských zemí EU. EUYO si také velmi váží podpory ze strany rezidenčních hostitelů před jednotlivými turné, jakož i podpory ze strany korporátních sponzorů, trustů, nadací a individuálních donátorů, bez kterých by nebylo možné pokračovat v této důležité a průkopnické činnosti.


ZALOŽENÍ

Orchestr mladých Evropského společenství (později Orchestr mladých Evropské unie) byl založen v roce 1978 Lionelem a Joy Bryerovými. Jejich záměrem bylo vytvořit soubor, který by reprezentoval evropský ideál spolupráce za účelem dosažení míru a sociálního porozumění mezi zeměmi a který by současně poskytl mladým hudebníkům profesionální hudební zkušenosti, nezbytné pro jejich další kariéru. Čestným prezidentem Orchestru mladých Evropské unie je předseda Evropského parlamentu a jeho čestnými patrony jsou premiéři jednotlivých zemí Evropské unie pod vedením předsedy Evropské komise. EUYO je unikátní z mnoha důvodů, v neposlední řadě tím, že je to jediný orchestr na světě, který vznikl hlasováním v parlamentu a reprezentuje tak každý jednotlivý stát Evropské unie.


HUDEBNÍ OSOBNOSTI

Zakládajícím hudebním ředitelem orchestru byl Maestro Claudio Abbado, který spolu se Sirem Edwardem Heathem KG MBE, prvním prezidentem orchestru, napomohl k vytvoření hudebního tělesa a současně prvotřídní světové hudební instituce. V roce 1994 vystřídal Claudia Abbada v pozici hudebního ředitele Bernard Haitink, KBE. V letech 2000 až 2015 byl šéfdirigentem Vladimír Aškenazy. V roce 2015 je na tomto postu vystřídal Vasilij Petrenko. Vedle významných jmen hudebních ředitelů je s orchestrem spjata řada mimořádných dirigentských osobností, např. Daniel Barenboim, Leonard Bernstein, Sir Colin Davis, Carlo Maria Giulini, Herbert von Karajan, Mstislav Rostropovič a Sir Georg Solti. Nelze opomenout ani jména světově významných sólistů, jež s Orchestrem mladých Evropské unie vystupovali. Patří mezi ně např. Martha Argerich, Emanuel Ax, Bar-bara Hendricks, Nigel Kennedy, Radu Lupu, Lord Yehudi Menuhin, Anne-Sophie Mutter, Jessye Norman nebo Ravi Shankar.


ČLENOVÉ

Orchestr mladých Evropské unie se skládá ze 140 nejlepších mladých hudebníků z 28 zemí Evropské unie ve věku 16-26 let. Tito hudebníci jsou vybíráni z přibližně 4000 kandidátů na základě každoroční náročné přehrávky. Přehrávky se musí účastnit i ti hudebníci, kteří již do orchestru byli v minulosti vybráni. Jakmile jsou hudebníci pro daný rok vybráni, jsou přizváni k přípravě repertoáru, který zahrnuje významná díla klasické světové literatury předních skladatelů např. Beethovena, Čajkovského, Dvořáka, Mahlera, Strausse, Stravinského, Šostakoviče a rovněž díla současných skladatelů, jako je např. John Adams, György Ligeti, Arturs Maskats a Erkki-Sven Tuur.


VZDĚLÁNÍ a PROFESIONÁLNÍ ROZVOJ

Orchestr mladých Evropské unie poskytuje mladým hudebníkům nejen hodnotné kulturní a stimulující sociální zázemí, ale rovněž je nesmírně obohacuje zkušenostmi neocenitelnými pro jejich budoucí profesi. EUYO funguje jako praktické zázemí pro mladé hudebníky a vyplňuje prostor mezi hudebními školami a profesionálním hudebním světem. Více než 90% jeho členů nachází uplatnění ve významných evropských orchestrech a daří se jim tak nastartovat úspěšnou profesní kariéru. V minulém roce orchestr navázal profesionální spolupráci s Budapest Festival Orchestra a dirigentem Ivánem Fischerem. Každoročně se členové EUYO budou moci ucházet o členství v Budapest Festival Orchestra, což obnáší přímou účast na zkouškách a koncertech tohoto předního evropského orchestru na úrovni jeho stálého člena.


TURNÉ

EUYO vyjíždí na turné dvakrát do roka, na jaře a v létě. Každé turné začíná společným soustředěním, kde se velmi intenzivně zkouší a probíhají i individuální konzultace s jednotlivými hráči. Jarní turné obvykle trvá tři až čtyři týdny, letní až pět týdnů. Kromě těchto turné se EUYO zúčastňuje i krátkodobých akcí, jako je např. každoroční koncert věnovaný oslavám Europe Day (u nás 8. květen).© Petr Tejkal 2008