VÝSLEDKY VÝBĚROVÉ PŘEHRÁVKY PRO SEZÓNU 2004/2005

Počet účastníků v 1.kole: 41
Počet účastníků ve finále: 11

Vybraní hudebníci dle jednotlivých kategorií:

Kategorie Člen orchestru
Jiří Kubeček – housle
Ondřej Kratochvíl – cello

Kategorie Rezerva
Kristina Vaculová - flétna
Milena Pelikánová - klarinet
Václav Vonášek- fagot

Kategorie Podpora
Mariana Stojanová – hoboj

Kompletní výsledky přehrávky EUYO 2004/2005 : www.euyo.org.uk
© Petr Tejkal 2008