Novinky


Dirigent Jakub Klecker debutoval na festivalu Pražské jaro 2009

Posluchači, kteří přišli na koncert festivalu Pražské jaro do Dvořákovy síně Rudolfina (18.5.) měli k této návštěvě několik dobrých důvodů. Jedním z nich byl určitě nesmírně zajímavý program sestavený z děl českých a ruských skladatelů (Martinů, Janáček, Schnitke a Šostakovič) a druhým důvodem byli atraktivní interpreti Janáčkův komorní orchestr, klavírista arménského původu Sergej Babajan, trumpetista Pavel Hromádka a mladý dirigent Jakub Klecker. Mladý dirigent se před orchstr postavil v Koncertu pro klavír a smyčce Alfreda Schnittkeho a v Koncertu č. 1 pro klavír, trubku a smyčce c moll Dmitrije Šostakoviče. Posluchači v sále odměnili výkony všech umělců po právu nadšeným a dlouhotrvajícím potleskem.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno sklízí úspěchy v Bruselu

Schubertova Mše As dur byla stěžejním dílem koncertu, který se konal 26. dubna v Paláci krásných umění (BOZAR) v Bruselu. Vynikající provedení velké Schubertovy mše v podání Belgického národního orchestru pod taktovkou Waltera Wellera a Českého filharmonického sboru Brno nenechalo posluchače v téměř zaplněném sále na pochybách, že jsou svědky mimořádného uměleckého výkonu.
Český filharmonický sbor Brno tak v Bruselu již podruhé po vynikajícím provedení Dvořákova Rekviem (duben 2008) opět ukázal, že patří mezi špičkové světové sbory.
"The Philharmonic Choir of Brno, which last year joined Weller and the BNO in a stunning performance of Dvorak's Requiem, was again brilliant, in effect a fifth soloist in Schubert's Mass."
Joel Brocker, AuxiPress, Bulletin, 30.4.2009


Hvězda Sophie Jaffé opět ozářila Brno

Na březnovém abonentním koncertu Filharmonie Brno se představila fenomenální houslistka Sophia Jaffé. V Čajkovského Houslovém koncertu D dur nadchla brněnské obecenstvo svou precizní technikou, nepřekonatelným zápalem a maximální soustředěností. Orchestr pod vedením Petra Altrichtera sklidil zasloužený potlesk ve stoje.
Sólistka se před tímto koncertem naposledy představila Brnu na závěrečném koncertu Moravského podzimu 2008 s Šostakovičovým druhým houslovým koncertem cis moll. Bruckner Orchester Linz řídil Dennis Russell Davies a ani tehdy brněnské obecenstvo nešetřilo nadšenými ovacemi.

Více informací »


Rozhlasoví symfonikové na jaře u Bodamského jezera

V kulturním domě hraběte Zeppelina vystoupili Rozhlasoví symfonikové pod taktovkou svého šéfdirigenta Vladimíra Válka s programem Smetanovy předehry k opeře Prodaná nevěsta, Šostakovičovým 1. houslovým koncertem a Dvořákovou symfonií z Nového světa. Houslový koncert předvedla virtuózně a mistrovsky nositelka 3. ceny mezinárodní soutěže královny Alžběty v Bruselu Sophia Jaffé. Publiku ve Friedrichshafenu není neznámá, před 5 lety zde debutovala právě s tímto koncertem.
Plný sál na břehu Bodamského jezera přivítal slovanský repertoár s velkou radostí a nadšením.

Více informací »


Symfonický orchestr Českého rozhlasu měl svou premiéru v budapešťském Paláci umění

Budapešťský jarní festival si pro letošní rok vybral téma Česká republika – náš host a pozval k účinkování přední české umělecké soubory. Jedním z nich byl Symfonický orchestr Českého rozhlasu s šéfdirigentem Vladimírem Válkem a světoznámým houslistou Dmitri Berlinsky, který přednesl koncert Antonína Dvořáka. Spolu s tímto koncertem zazněla ještě Smetanova Vltava a 1. symfonie Bohuslava Martinů. Koncert našeho předního orchestru zcela vyprodal velký sál Paláce umění a významně obohatil koncertní sezonu v Budapešti.

Více informací »


Sophia si získala obdiv u anglického publika i kritiky

Sophia Jaffé slavila velký úspěch na čtyřech koncertech v Anglii ve spolupráci s významným dirigentem Lotharem Zagoskem. Publiku se představila ve dnech 6.-12.3. v městech Bradford, Basingstoke, Hull a v londýnské Codagon Hall s Beethovenovým Houslovým koncertem D dur op. 61, který bravurně a neobyčejně koncentrovaně zahrála za doprovodu Konzerthaus-Orchester Berlin. Na všech čtyřech koncertech sklidila sólistka úspěch jak u publika, tak od kritiky. „Ohromující představení mladé houslistky bylo senzací Anvilského sálu“. Tak začínal článek otištěný 16.3. v Basingstoke Gazzete. Autorka Lucie Richards popisuje Sophiinu hru jako demonstraci bravurní dovednosti a obdivuje její bryskní ruce beroucí dech. „Jaffé zahrála s precizností a její představení bylo plné emocí.“ Sophia byla obdařena ve všech sálech živelným potleskem, jež nebral konce.
O dva dny později (14.3.) po posledním koncertu v Anglickém království se Sophia představila za doprovodu klavíristy Bjoerna Lehmanna s programem od Bacha, Brahmse, Ysaÿe a Ravela lucemburskému publiku ve městě Marnach. I zde v komornějším prostoru Sophia zářila a získala si přízeň a uznání u místního publika.

Více informací »


Publikum v Linci vřele přivítalo Komorní filharmonii Pardubice

Prvního březnového dopoledne zaplnili posluchači Grossersaal koncertniho domu Brucknerhaus v Linci. Upoutal je nejen bohatý program, ale i zájem si pod taktovkou dirigenta Douglase Bostocka poslechnout pro mnohé ještě ne zcela známý orchestr Komorní filharmonii Pardubice, která se zde místnímu publiku představila poprvé. Koncertním sálem zazněly skladby od Prokofjeva, Mozarta, Martinů a Mendelssohna. Matiné vévodila také houslistka Sophia Jaffé, která si svým Koncertem pro housle a orchestr č. 1 W. A. Mozarta získala obdiv a uznání všech posluchačů. Koncert sklidil velký úspěch, o čemž svědčil také téměř zaplněný sál. Věříme, že se orchestr do Lince brzy opět vrátí.

Více informací »


Wallingeroro kvarteto koncertovalo v Lucembursku

Druhou březnovou neděli obohatilo Wallingerovo kvarteto program koncertní řady na lucemburském zámku Bourlingster. Koncert z děl F. Schuberta, A. Borodina a M. Ravela se konal pod patronací české velvyslankyně v Lucembursku, a sklidil mimořádný úspěch.

Více informací »


Standing ovation pro Dvořákovo Requiem

Nekrásnější Requiem v hudebním světovém fondu zaznělo na zahajovacím koncertu festivalu Musica sacra. Koncert se konal v lineckém Brucknerhausu, ve městě, které se pro rok 2009 může pyšnit titulem Linz Kulturhauptstadt Europa.
Poslední Dvořákovo sborové dílo, Requiem op. 89, spatřilo světlo světa v roce 1890, tedy v době, kdy se Antonínu Dvořákovi dařilo, měl úspěch a radost ze své práce. O to více je třeba ocenit, že se dokázal vcítit do pochmurné nálady Mše za mrtvé a tím završit své plodné období. Rok poté bylo uvedeno v premiéře na sborovém festivalu v anglickém Birminghamu, kde ho Dvořák osobně dirigoval.

V Lineckém provedení Dvořákova Requiem se představili publiku Český filharmonický sbor Brno se svým sbormistrem Petrem Fialou a Filharmonie Brno. Sólových partů se ujali Adriana Kohútková - soprán, Karla Bytnarová - mezzosoprán, Tomáš Černý - tenor a Martin Gurbaľ - bas. Taktovky se chopil Leoš Svárovský, bývalý šéfdirigent Filharmonie Brno.
Pořadatelé koncertu dokonce na počest vystoupení českých umělců vyvěsili před koncertním sálem vlajku České republiky.
Nadšení publika po koncertě, mnozí slyšeli Dvořákovo Requiem poprvé, nebralo konce. Všichni, včetně filharmoniků, sboru, sólistů i dirigenta, byli dojatí a odcházeli domů bohatší o nádherný umělecký a hluboký hudební zážitek.
Recenze v německém jazyce ke stažení.

Více informací »


Janáčkova hudba v Nizozemí

V posledním únorovém týdnu měli návštěvníci koncertů v rotterdamském sále De Doelen a v koncertním centru De Oosterpoort v severonizozemském Groningenu jedinečnou možnost vyslechnout zcela unikátní program ze skladeb svérázného hudebního velikána Leoše Janáčka. Celý program uvedly Ukvalské písně poté následovala suita z opery Výlet pana Broučka do měsíce (obě díla zazněla v holandské premiéře) a Glagolská mše. Protagonisty obou koncertů byli Het Noord Nederlands Orkest pod taktovkou finské dirigentky Susanna Mälki, Český filharmonický sbor Brno, Lada Biriucov – soprán, Jana Wallingerová – mezzosoprán, Michal Lehotský – tenor a Martin Gurbaľ – bas. Úspěch obou koncertů byl obrovský a publikum v obou sálech odměnilo všechny účinkující dlouhotrvajícím skandovaným aplausem.

Více informací »


Leoš Svárovský a čeští a slovenští sólisté ozdobou koncertní sezony francouzského orchestru Orchestre National des Pays de la Loire

Dlouholetá spolupráce ARS/KONCERTu a Orchestre National des Pays de la Loire přinesla v druhém březnovém týdnu do Nantes a Angers čtyři koncerty Dvořákovy Stabat Mater. Na úspěchu a vřelém přijetí Dvořákova díla se podíleli kromě hostitelského orchestru a sboru dirigent Leoš Svárovský a čeští a slovenští sólisté - jmenovitě Adriana Kohútková, Karla Bytnarová, Tomáš Černý a Ján Galla. Místní hudbymilovné a znalé publikum vyprodalo sály v obou městech (sál v Nantes je pro asi 2000 posluchačů, sál v Angers pro asi 1000).

Více informací »


Mácal dirigoval Máchu a Mussorgského v Budapešti

Budapešťský Palác umění a slavná Lisztova akademie poskytly zázemí pro koncerty Budapešťského festivalového orchestru, před nímž po dlouhé době stanul opět český dirigent Zdeněk Mácal. Posluchači všech tří koncertů si se zájmem vyslechli skladbu českého skladatele Otmara Máchy Variace na smrt a téma Jana Rychlíka, obdivovali stále vynikající provedení Weberova Klarinetového koncertu č. 1 v podání Sabine Meyer a skutečně si vychutnali provedení Mussorgského Obrázků z výstavy.
Dlouhý a nadšený potlesk po skončení koncertů byl důkazem, že spojení vynikajících protagonistů je zárukou skvělého výsledku a neopakovatelného zážitku.

Více informací »


Na Balkánu zněla česká hudba

V polovině února 2009 se v chorvatském Záhřebu a srbském Bělehradu konaly dva koncerty, jejichž hlavními protagonisty byli Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem a klavíristou Janem Simonem. Publikum v obou hlavních městech si přišlo poslechnout program, kde dominovala především česká hudba, a to Smetanova Šárka a Martinů Symfonie č. 1. Oba koncerty se těšily obrovskému zájmu medií a koncert v srbském Bělehradu byl rovněž natáčen Srbským rozhlasem a TV.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno exceloval v prvním uvedení unikátní skladby Ivo Malce v Chorvatsku

Český filharmonický sbor Brno byl osloven Symfonickým orchestrem chorvatského rozhlasu a televize ke spolupráci na koncertě a nahrávce skladby Ivo Malce Epistola.
Tato kantáta pro 4 sólisty /v Zahřebu to byli Claudia Barainsky – soprán, Kora Pavelič – mezzo, Robin Leggate - tenor a Ralf Lukas - bas/, velký orchestr a sbor byla zkomponována na latinský text epistoly, kterou napsal roku 1522 Marko Marulič ze Splitu papeži Hadriánovi VI. Její hudební vyznění je velmi naléhavé a dramatické, Marulič totiž píše ve své epistole varování před tureckým nebezpečím. Text oslovil skladatele Ivo Malce, který v něm v 90.letech 20.století nachází paralely s tehdejší situací své země. Zkomponoval dílo Epistola, které mělo svou premiéru v Lucemburku 10.prosince 2006 jako zahajovací koncert projektu „Luxemburg et Grande Région, Capitale européenne de la Culture 2007“. Své chorvatské premiéry se dočkalo 29.ledna 2009 v záhřebském sále Vatroslava Lisinského. Český filharmonický sbor Brno účinkoval na obou těchto provedeních.

Více informací »


Comeback SOČRu na španělský trh

Na konci ledna se Symfonický orchestr Českého rozhlasu vydal na turné po Španělsku a představil se tak po dlouhé přestávce opět tamnímu publiku. Rozhlasoví symfonikové pod vedením šéfdirigenta Vladimíra Válka a se sólistou Janem Simonem vystoupili na 4 koncertech s díly Smetany, Chopina, Saint–Saënse a Dvořáka před téměř zaplněnými sály v astruském Aviles, metropoli Aragonie Zaragoze, stejnojmenném městě oblasti Murcia a v hlavním městě Navarry Pampaloně. Neutuchající aplaus pro všech koncertech svědčil o skvělých výkonech všech protagonistů a o faktu, že SOČR mezi špičková tělesa na španělském trhu nepochybně patří.

Více informací »


Evergreen v Dortmundu...

Pátý filharmonický koncert v Dortmundu v abonentní řadě filharmoniků měl na programu poprvé ve své historii kompletní provedení cyklu symfonických básní Mé vlasti od Bedřicha Smetany. K nastudování si pozvali odborníka na de vše uznávaného dirigenta Leoše Svárovského.
Mou vlast slyšelo ve třech večerech po sobě dohromady celkem 4500 posluchačů dortmundských filharmoniků v krásném novém koncertním sále, připomínající KKC v Lucernu.
Odborná kritika pro provedení Mé vlasti nešetřila chválou: „...Svárovský dirigoval zpaměti a strhl dortmundské filharmoniky ke skvělému výkonu. Tolik české chuti k muzicírování, preciznost i hravost je posunula do extra třídy špičkových orchestrů. Chybělo už jen nahrávání na živo.“

Více informací »


Pražský komorní orchestr na turné v Maďarsku s pianistou Paulem Badurou-Skodou

Pražský komorní orchestr pod vedením svého koncertního mistra Antonína Hradila doprovodil v druhé polovině ledna pianistickou legendu Paula Baduru-Skodu na jeho třech koncertech v Maďarsku. První koncert se za nadšeného ohlasu posluchačů konal ve velkém sále Lisztovy akademie v Budapešti. Další dva neméně úspěšné koncerty proběhly ve Veszprem a Szombately. Program byl čistě mozartovský, zazněly dva klavírní koncerty - KV 414 a KV 467, a Jupiterská symfonie.


Více informací »


Leoš Janáček na pohádkové návštěvě u Hanse Christiana Andersena

Premiéra Glagolské mše v Dánském království, v Odense, jeho třetím největším městě, se odehrála hned dvakrát. Ve dnech 20.-23. ledna byl opětovně do Odense pozván Český filharmonický sbor Brno, aby pod taktovkou uznávaného německého dirigenta Berharda Klee, zazpívali skvost Janáčkovy tvorby Glagolskou mši. Společně vystoupili zpěváci Eva Dřízgová-Jirušová, Jana Sýkorová, Michal Lehotský a Martin Gurbaľ. Odense s 200 000 obyvateli má k dispozici krásný koncertní sál, pojmenovaný po nejznámějším dánském romantickém skladateli Carlovi Augustovi Nielsenovi vrstevníkovi Leoše Janáčka, má kapacitu cca 800 posluchačů a disponuje impozantními a krásně znějícími varhanami. Leží par kroků od rodného domu světově známého spisovatele pohádek Hanse Christiana Andersena.
Spolupráce s dirigentem Berhardem Klee se datuje již od roku 2001, kdy Český filharmonický sbor Brno natočil CD s nejslavnějšími sbory z oper Richarda Wagnera a Giuseppe Verdiho (již tenkrát v systému SACD) pro americkou nahrávací společnost Chesky Rekord.
V roce 2008 byla oceněna spolupráce s Odense Symphony Orchestra nominací na udělení Ceny dánské kritiky za nahrávku Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke od Paula Klenau.

Publikum v Odense naplnilo do posledního místa sál a bylo provedením tak nadšeno, že dalo na vědomí své hodnocení známým a pro všechny muzikanty snovým koncem „standing ovation“. Odense tak poznalo, slyšelo a zamilovalo si Janáčka.

Více informací »


Český filharmonický sbor Brno se podílel na nahrávce Rekviem pro mladého básníka od Bernda Aloise Zimmermanna

Preis der deutschen Schallplattenkritik

Nahrávka Rekviem pro mladého básníka od Bernda Aloise Zimmermanna, která patří bezesporu mezi jednu z nejvýjimečnějších nahrávek posledních let, byla v lednu 2009 vyznamenána prestižním oceněním německé kritiky, cenou "Preis der deutschen Schallplattenkritik".
Na nahrávání tohoto v mnoha ohledech jedinečného díla moderního skladatele, jež vznikalo v letech 1967-69, se podílelo pozoruhodné množství slavných hudebníků. Český filharmonický sbor Brno byl bezesporu jedním ze souborů, který přispěl k velkému úspěchu tohoto CD.

Více informací »


Neobyčejný aplaus pro Brucknerova Moteta

Český filharmonický sbor Brno se spolu se sólisty (Eva Daňhelová - soprán, Marie Vrbová - alt, Jakub Tuček - tenor) představili pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy dne 17.1. na koncertě v kostele sv. Petra v Pasově. Posluchači nadšeně ocenili skladby z děl Galla a Messiaena. Neobyčejný aplaus však sklidila Moteta Antona Brucknera, jejichž nahrávka byla vyznamenána prestižním oceněním ECHO Klassik 2007.

Více informací »


Předchozí  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  Další 
© Petr Tejkal 2008